Business Coaching

Een bedrijf/organisatie is geen liefdadigheidsinstelling. Toch zal een bedrijf dat oprecht aandacht schenkt aan zijn werknemers, de vruchten plukken van die aanpak.
Het resultaat? Begeesterde werknemers vol passie voor hun werk, en het voordeel daarvan valt niet te becijferen!
Wij spreken dan ook graag van Human Patrimonium in plaats van Human Capital.

Aandacht geven

Coaching van mensen in een bedrijf is een instrument om aandacht te geven aan die mensen. Art Decoo beschikt over een uitgebreid gamma aan technieken om coaching in bedrijven te begeleiden.
Centraal staat steeds de vertrouwensband tussen de coach en de mens(en) waarmee hij werkt. De technieken mogen nog zo krachtig zijn, zonder band is er zeker geen resultaat.

Nazorg

Bedrijven stoppen heel veel geld in team-building activiteiten en communicatiecursussen. Zonder meer een goede investering!
Soms blijft het daar echter bij en wordt de opgedane kennis niet geïntegreerd, of blijven de deelnemers wat verweesd achter.
Coaching zal er voor zorgen werknemers effectief integreren wat ze geleerd hebben, door -vertrekkende vanuit de vraag "wat heb jij nu nog nodig?"- een stappenplan te construeren.

Work-Life balance

Hoe iemand zich op de werkvloer voelt, heeft ontegensprekelijk een impact op de persoon zijn/haar privé-leven.
De persoonlijkheid van de werknemer en hoe hij/zij voelt, heeft zeker en vast ook zijn weerslag op de kwaliteit van het werk.
Bij Art Decoo zijn we er van overtuigd dat we een positieve vicieuze cirkel op gang kunnen brengen door aandacht te geven aan de werknemer.

Transitie naar MVO

Ook kan Art Decoo helpen bij het transitieproces naar een bedrijf dat Maatschappelijk Verantwoord wil Ondernemen. Zo kunnen we mee nadenken hoe People & Planet aandacht te geven zonder daarbij Profit uit het oog te verliezen.

Maatwerk

Coaching voor bedrijven is maatwerk.
We komen daarom eerst vrijblijvend overleggen en zoeken we samen naar wat u écht wil. Heel belangrijk is het mandaat van de coach te bekijken om nadere misverstanden te voorkomen.
Aan de hand van dit gesprek wordt een offerte opgemaakt dat beschrijft welke diensten Art Decoo ter harte neemt.