Context

En laten we het tenslotte eens practisch bekijken.

Locatie

Coachings kunnen plaatsvinden in de ruimte van Art Decoo, maar het kan ook bij u thuis of in het bedrijf.
Voor meerdaagse sessies zoeken we naar een rustige Bed&Breakfast.

Maatwerk

Art Decoo levert maatwerk, een offerte wordt na vrijblijvend overleg opgemaakt.
Een coachingstraject kan bestaan uit groepscoachings, individuele coachings, ...

Duurtijd

Een individueel coachingsgesprek duurt meestal zo’n anderhalf uur. Een typisch coachingstraject voor een persoon neemt maximaal 6 sessies in beslag.
Bij maatwerk voor een bedrijf wordt de tijdsduur van elk onderdeel en de totale doorlooptijd bepaald.

Contract

Alle afspraken worden na goedkeuring van de offerte vastgelegd in een contract. Zo zijn we zeker wat we van elkaar kunnen verwachten.