Overtuigingen

Als coach handelt Franky De Cooman vanuit een aantal overtuigingen. Veel meer dan theorie en modellen vormen deze de basis van zijn coaching-aanpak.

Het antwoord zit in u

De antwoorden op uw vragen, de sleutel om in beweging te komen, zit in u verborgen. Door u te zien zoals u bent en zoals u wil worden, kan de coach u helpen om die sleutel zélf te vinden.

De relatie is belangrijk

Een kwaliteitsvolle relatie draagt bij tot het duurzaam in beweging brengen van mensen.

De waarheid ontvouwt zich in overleg

Door samen met de coach naar de dingen te kijken komt gaandeweg een stappenplan aan het licht.

Feesten is nodig

Bij elke stap van groei is feesten nodig: het draagt bij tot een duurzaam proces van verandering.

Het goede houden

Voor verandering hoeft u niet alles op te geven. We houden wat goed is (en dat is het grootste deel).
Voor wat in de weg staat om te groeien, trachten we iets anders te vinden.