Paradigmashift

Er is veel aan het gebeuren in de maatschappij. De gevestigde systemen bieden niet altijd houvast meer.

De Transitiebeweging en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bieden begeesterende alternatieven aan.