Door de jaren heen ben ik als persoon beginnen te beseffen dat het op vele vlak goed is om af en toe eens halt te houden en stil te staan bij jezelf, je medemens en je omgeving.

Jezelf tegen het daglicht houden en jezelf daarbij nog in vraag stellen is vaak een gedurfde oefening.
Als vader van twee jonge spruiten en met een intensief beroep in de privésector ben ik vaak zoekende naar evenwicht tussen gezin, werk en mijn eigen persoonsontwikkeling. In elk van de drie gevallen streef ik naar zoveel mogelijk kwaliteit.
Door de niet evenredige tijdsindeling is evenwicht en kwaliteit echter soms ver zoek.

Gedachten, gevoelens en wil nemen dan soms een loopje met mezelf.

Door de dynamiek van het jonge gezin en de lopende carrière is coaching voor mij een sterk medium dat mezelf steeds weer in balans brengt, mezelf doet ervaren en even flexibel is met datgene wat zich aandient op een welbepaald moment in mijn leven.

De titel "Zelfrealisatie" is hier op zijn plaats voor een coaching die dermate professioneel maar ook met danig veel respect en warmte wordt aangereikt!

Wim Supply, 31 jaar