People, Planet, Profit: duurzaam ondernemen

Mijn vraagstelling is simpel: hoe People & Planet soigneren zonder Profit uit het oog te verliezen. Veel bedrijven/organisaties hebben hiervoor koudwatervrees (en aangezien ik zelf letterlijk nog niet zo goed/lang kan zwemmen ben ik ervaringsdeskundige).

Deze existentiële vrees is begrijpelijk, het blijkt een sprong in het duister. Maar met een degelijk klankbord is die sprong minder beangstigend, en kan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zelfs sexy & aantrekkelijk worden. Samen zorgen we ervoor een aantrekkelijk toekomstperspectief te creëren en leven we er ook naar toe.

Het kind en het badwater

Als coach wil ik samen met een bedrijf/organisatie bekijken/onderzoeken hoe dit gestalte krijgen. MVO is geen of-of verhaal maar een én-én verhaal. Om dit duurzaam te doen is het echter wenselijk stapsgewijs te werk te gaan, kwestie van het kind niet met het badwater weg te gooien. Op deze manier kan het duurzaam gestalte worden gegeven, en wordt het gedragen door de mensen, meer zelfs, het ontspruit vanuit de mensen.

Greenwashing

Nogal vaak worden bedrijven die de MVO-toer opgaan verweten aan Window-Dressing of Greenwashing te doen. Zoals bij elk veranderingsproces stuit je op een bepaald moment op weerstand, van binnen-in of van buitenaf. Dit kan zorgen voor een terugval in het proces. Een stap achteruit is echter niet meer als normaal, het is zelfs noodzakelijk: als je daar met liefdevolle aandacht naar kijkt (cfr. Mindfulness), dan is dat een stevig ankerpunt en motivator voor de toekomst.

Samen maken we MVO waar.