Waarden

Geen hoogdravende woorden bij Franky De Cooman. Coachings vertrekken vanuit een welbepaald waardenkader dat op zijn minst even effectief is dan nieuwe modellen en theorië. Dat biedt zekerheid, herkenbaarheid én vertrouwen.

Integriteit

Als ik je mijn woord geef, dan hou ik het ook.

Professionaliteit

Ik hoef niets van tennis te kennen om een tennisspeler op een hoger niveau te krijgen.

Warmte

Ik tracht met mensen steeds op een warme waarderende manier te werken. Niet té warm echter, of ze dommelen in.

Humor

Dankzij humor kunnen we mensen op een luchtige en verhelderende manier een Spiegel voorzetten.

Transparantie

Als coach laat ik zien wie ik ben, waar ik voor sta, zonder mezelf echter op het voorplan te zetten.

Engagement

Ik heb mijn verantwoordelijkheid naar mens en maatschappij, die wil ik ook graag nemen.

Authenticiteit

Een kernwoord dat mensen die ik coach/ontmoet mij toedichten.

Ecologie

"We hebben de aarde in bruikleen van onze nazaten."

Naïviteit

Ik geloof dat we de dingen kunnen veranderen. Liever naïef dan cynisch!

Oordeelloos

Door oordeelloos naar de verhalen te luisteren kunnen we effectief dingen aanpakken.